Specjalizujemy się w szeroko pojętej administracji a także utrzymywaniu systemów bazodanowych jak i transakcyjnych. Wykonujemy strojenie silników baz danych z uwzględnieniem dedykowanych preferencji oraz wymagań klienta

Nasi specjaliści posiadają stosowne kompetencje oraz niezbędne certyfikaty.
Zawsze działamy na kopiach bezpieczeństwa danych minimalizując ryzyko utraty informacji.
Na bieżąco doskonalimy swoje umiejętności oraz podnosimy swoje kwalifikacje.

 

Wykonujemy:

– Instalacje oraz konfiguracje RDBMS/NORDBMS
– Optymalizacje zapytań SQL
– Optymalizacje kodu
– Optymalizacje popularnych silników baz danych
– Backup danych RMAN
– Masowe przetwarzanie danych
– Odtwarzanie baz danych po awarii

Administrujemy:

– systemami Oracle w wersjach 8/9i/10g/11g/12c
– systemami MSSQL 2008/2012/2014
– systemami DB2 10.x
– systemami MySQL/PostgreSQL/AdabasD
– systemami CouchDB/MongoDB

Projektujemy:

– w oparciu o standardy SQL v.92, ANSI SQL, PLSQL
– w oparciu o język T-SQL

Oferujemy:

– wsparcie techniczne 24h przez 7 dni w tygodniu
– konsulting (email, telefon)
– wsparcie on-site u klienta

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów
SKONTAKTUJ SIĘ

 

Oferujemy lekkie, zaawansowane oraz wydajne rozwiązanie dedykowane dla tzw. warstwy środkowej. Nasz system udostępnia przejrzysty i intuicyjny interfejs Web, przeznaczony zarówno do administrowania poszczególnymi instancjami serwera jak też do testowania konkretnej logiki biznesowej w oparciu o wybraną instancję.

Oprócz panelu administracyjnego Web, rozwiązanie wspiera także zestaw licznych narzędzi (skrypty shell) umożliwiające na łatwe zarządzanie serwerem z poziomu linii komend (tj. tworzenie nowej instancji, przegląd uruchomionych instancji itd.).

Architektura

Oferowany przez nas serwer może być z powodzeniem aplikowany w oparciu o trzy możliwe scenariusze wdrożeniowe:

Serwer w sieci LAN (DMZ) wykorzystywany przez zrównoleglone aplikacje klienckie do obsługi równoległych żądań (Web- Service)

grafiki-02

Serwer w architekturze trójwarstwowej, który przetwarza żądania zewnętrznych klientów oraz wykonujący założoną logikę biznesową. Dane będące skutkiem wykonania się logiki jak też same żądania przekazywane są pomiędzy warstwami bazy danych oraz frontowymi.

grafiki-03

Webowy Serwer Aplikacyjny (WAS) dedykowany dla aplikacji webowych, generujący dynamiczny kontent HTML lub też kontent innego założonego w aplikacji typu.

grafiki-01

Charakterystyka

 • wsparcie architektury REST
 • wsparcie protokołu JSON-RPC
 • wsparcie Cross-Domain dla aplikacji rozproszonych
 • obsługa wielu formatów odpowiedzi min. PLAIN/JSON/XML
 • wsparcie wielozadaniowości (konfigurowalna pula instancji)
 • wsparcie protokołów HTTP/HTTPS
 • obsługa autentykacji WWW (Basic Authentication, Kerberos)
 • obsługa żądań POST/GET
 • wsparcie MIME (kompatybilność z innymi serwerami webowymi)
 • wsparcie SSL (włączając w to autentykację klienta końcowego)
 • wsparcie NLS (niemiecki, angielski, polski a także innych języków)
 • obsługa wzorców
 • nieograniczona ilość instancji serwera (każda na oddzielnym porcie TCP/IP)
 • nieograniczona ilość interfejsów
 • wsparcie logiki w językach Python, Java, Perl, Bash
 • intuicyjna i prosta konfiguracja serwera oraz poszczególnych instancji
 • wsparcie skryptów administracyjnych (start/stop, inne)
 • wsparcie graficznej konsoli administracyjnej (Web)

Przykłady i zastosowania

Webowy interfejs zarządzania instancjami serwera
Przykładowa instancja serwera aplikacji
Przykład zastosowania serwera jako usługi Web-Service
Populowanie danych w kontrolkach GridView

 

Przykład zapytania (Cross-Domain) populującego dane w kontrolce GridView.

$(document).ready(function() {
	$.ajax({
		url: "http://instance.teldasoft.com:44100/any_api",
		type: "GET",
		async: true,
		data: { "method": "WebMethod6" },
		dataType: "jsonp",
		jsonp: "callback",
		contentType: "application/json; charset=utf-8",
		processData: true,
		crossDomain: true,
		beforeSend: function(x) {
		},
		success: function(data) {
			gridData = data.result;
			for (var i=0; i<gridData.length; i++) {
				$("#gridLicences").jqGrid('addRowData', i+1, gridData[i]);
			}
		},
		error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {
			alert('error: ' + textStatus + '|' + errorThrown);
		}
	});
});

 

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów
SKONTAKTUJ SIĘ

 

Jesteśmy ekspertem w rozwiązaniach typu Offline, oferowanych głównie dla podmiotów z sektora telekomunikacyjnego i nie tylko. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w implementacji złożonych systemów rozliczeniowych (Offline Billing, Fraud Detection) dla podmiotów telekomunikacyjnych. Przez ostatnie 10 lat konsekwentnie zdobywaliśmy wiedzę oraz doświadczenie biorąc czynny udział w tworzeniu modułów Offline wykorzystywanych przez znany system billingowy wiodącej firmy informatycznej, u jednego z operatorów telekomunikacyjnych w Niemczech.

Posiadamy doskonałe rozeznanie w rynkach telekomunikacyjnych w krajach DACH (w szczególności w Niemczech), głównie z uwzględnieniem rynku Offline oraz rozwiązań typu Revenue-Sharing.

Oprócz wspomnianych zagadnień Offline, posiadamy szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku MVNE/MVNO. Tylko w tym przypadku uczestniczyliśmy w kilku projektach u pewnego klienta w Niemczech, dla którego to realizowaliśmy dedykowany moduł „provisioningowy” umożliwiający automatyzację procesów biznesowych w oparciu o karty SIM.

Charakterystyka

 • System rozliczeniowy (wraz z modułem Fraud-Detection) jest systemem przeznaczonym zarówno dla operatorów telekomunikacyjnych jak też operatorów wirtualnych MVNO.
 • Do głównych zadań systemu rozliczeniowego można zaliczyć min. wymianę danych z podmiotami zależnymi (Operatorzy, Windykatorzy, Dostawcy treści, inni), kolekcję i rozliczanie szerokiego rodzaju wpłat, generowanie faktur za usługi typu Offline.
 • System przeznaczony jest min. do rozliczeń typu Revenue-Sharing czyli tych realizujących politykę podziału przychodu, pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami biznesowymi.

Model biznesowy

Poniższy slajd przedstawia ogólny zarys modelu biznesowego w jaki wpisuje się wspomniany przez nas system rozliczeniowy.

grafiki-04

Rozwiązania

Oferujemy własne rozwiązania (Proof of Concept) pozwalające na szybką ich adaptację oraz integrację z istniejącymi systemami billingowymi.

 

Teldasoft Clearing System

Cechy rozwiązania:

 • Zarządzanie ruchem (CDR-y, rekordy transakcyjne, strumienie danych)
 • Wsparcie interfejsów dla wymiany danych (operatorzy, windykatorzy)
 • Wsparcie bazy kontrahentów (online, offline)
 • Konfiguracja produktów, katalogowanie, itd.
 • Konfiguracja planów taryfowych (grupy, warianty, sub-warianty)
 • Wsparcie wielu rodzajów tzw. Access Point-ów
 • Podstawowa obsługa kont oraz schematów księgowań
 • Nieograniczone wsparcie na ilość kontraktów oraz kont księgowych
 • Rabaty oraz konfigurowalne zniżki
 • Wsparcie taksacji (definicje, grupy, itd.)
 • Wsparcie wielu rodzajów dokumentów finansowych
 • Obsługa mechanizmu fakturowania i księgowania dokumentów finansowych
 • Wsparcie akwizycji oraz zarządzania wpłatami
 • Wsparcie słowników (kraje, waluty, prefiksy, języki, meta zmienne, itd.)
 • Konfiguracja procesów wewnętrznych (scheduling)
 • Raportowanie i wydruki masowe (raporty rozliczeniowe, bilingowe, itd.)
 • Inne

Teldasoft Fraud Detection

Cechy rozwiązania:

 • Regułowe podejście do konfiguracji algorytmów blokowania i odblokowywania
 • Interfejs wymiany danych (API) z systemem rozliczeniowym
 • Interfejs wymiany danych (API) z centralą fizyczną (np.: Siemens EWSD)
 • Wsparcie bazy danych numerów online / offline tzw. (MSN)
 • Filtracja numerów na podstawie konfigurowalnych prefiksów lub grup prefiksów
 • Wsparcie bazy danych dla tzw. numerów zamrożonych (frozen) i zawieszonych (suspended)
 • Wsparcie procesów masowych (scheduling)
 • Raportowanie (np.: raporty przetwarzania, raporty I/O)
 • Statystyki
Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów
SKONTAKTUJ SIĘ

enercon

Enercon GmbH, 11 2018 – obecnie

Wspólnie z firmą WM Software Development Martko uczestniczymy w pracach rozwojowych oraz produkcyjnych na potrzeby grupy Enercon.
Aktualnie rozwijane są systemy backend (obsługa wewnętrznych baz danych klienta) wraz z dedykowanymi aplikacjami do masowego przetwarzania danych w oparciu o zestawy / próbki
danych pomiarowych. Oprócz prac developerski, na bieżąco wspieramy wewnętrzny obszar IT klienta.

Technologie: .NET/C#, Visual Studio 2017, MS SQL, SQL, TSQL, Git/bash, TFS, Jira/Bitbucket


aluprof

Aluprof S.A., 01-2015 – 12-2016

Wspólnie z firmą Take5 (obecnie Mamoko Technologies Sp. z o.o.), zrealizowaliśmy złożony projekt dla firmy Aluprof S.A, należącej do Grupy Kęty S.A., specjalizującej się w produkcji oraz wytwarzaniu szeroko pojętych systemów aluminiowych dla budownictwa. W ofercie tej firmy dostępne są systemy okienno – drzwiowe, fasadowe a także rolet czy bram.

Technologie: .NET/C#, Winforms, Visual Studio 2015, MS SQL, SQL, TSQL, Git/bash, Jira/Bitbucket, CADLib, Theiga


lkv_sachsenanhalt

LKV Sachsen Anhalt e.V., 01 2011 – obecnie

Implementacja (od nowa) systemu typu In-House do obsługi klientów zewnętrznych oraz własnej bazy danych kontrahentów. Analiza oraz zaprojektowanie systemu CRM/WWS. Konsulting w siedzibie klienta. Migracje danych ze starych systemów do nowego środowiska.
Ciągłe utrzymanie systemu wraz z poprawą błędów jak też realizacją kolejnych funkcjonalności.

Technologie: Java, JSP, Stripes, Hibernate, Tomcat, AdabasD, PostgreSQL, SQL, Unix


onet-poprawione

 

Grupa Onet.pl, 03-06 2012

Wdrożenie kompleksowe systemu JIRA firmy Atlassian. Analiza wykonalności, przygotowanie środowisk (Hardware, Software). Konsulting z klientem (w siedzibie klienta). Opracowanie koncepcji wdrożeniowej i powdrożeniowej.

Technologie: Oracle, MySQL InnoDB, JIRA, JIRA Plugins (Tempo, Gantt-Chart, Minya), Tomcat, Unix, Shell scripts


20110124__2009_03_logo_basicv

GridwiseTech Sp. z o.o., 01-08 2008

Optymalizacja i konfiguracja środowisk bazodanowych Oracle RDBMS w siedzibie u klienta. Analiza istniejącej sytuacji, analiza środowisk runtime w oparciu o aktualne systemy produkcyjne (Jysk, Żabka). Konfiguracja środowiska NAGIOS do zautomatyzowanej kontroli i śledzenia poprawności działania uruchomionych instancji Oracle.
Tuning środowisk Oracle (parametry startowe, konfiguracja).

Technologie: Oracle 10g/11, Unix, Shell, Bash, NAGIOS, SQL/PLSQL


goebel_logo

Goebel Porzellanmanufaktur GmbH, 01-12 2007

Implementacja systemu magazynowego wraz z graficznym interfejsem do zarządzania produktami, seriami oraz zasobami firmy Goebel. Prace powiązane były dodatkowo z implementacja interfejsów
wymiany danych z takimi systemami jak SAP. Całość prac realizowana była za pośrednictwem firmy Best Case Management GmbH, z którą to Teldasoft współpracuje przy realizacji projektów dla klientów niemieckojęzycznych.

Technologie: MS SQL Server 2012, Unix, SQL, .NET/ASP.NET, VB.NET, SAP (VKZ), PDF, SVN, HTML/Ajax

 

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów
SKONTAKTUJ SIĘ

 

Na przestrzeni ostatnich lat, zdobywaliśmy doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym w Niemczech, szczególnie w tzw. obszarze Offline Billing.

Rynek Offline uzyskał status mocnej regulacji w roku 2004 przez niemiecką organizację RegTP (Regulator Telekomunikacyjny), który to zaopiniował powszechne używanie następujących prefiksów (0190-, 0800-, 0180-, 0900-) na potrzeby rynku Offline. W zw. jednak z późniejszymi licznymi nadużyciami związanymi z korzystaniem z metody opóźnionej płatności, RegTP zdecydowało się na dopuszczenie do rynku Offline tylko prefiksów 0900-. Wiedza nt. numerów Offline, ich wykorzystania w telekomunikacji oraz doświadczeniu wyniesionemu właśnie z rynku niemieckiego, zaowocowała stworzeniem przez nas pierwszych startup-ów.

Projektujemy systemy typu Backend, wspierające logikę oraz zarządzanie płatnościami opóźnionymi, które wpisują się właśnie we wspomniany rynek Offline.

W swojej ofercie posiadamy następujące rozwiązania:

– Teldasoft Clearing System
– Teldasoft Fraud Management

 

Rozwiązania

 

Teldasoft Clearing System

Narzędzie to wspiera wspomniany przez nas mechanizm agregacji, rozdziału (Split) oraz współudziału w płatnościach (Revenue Sharing), udostępniając do tego liczne interfejsy wymiany danych z różnymi stronami biznesowymi tj:

– Operator telekomunikacyjny
– Windykator
– Inkasent
– Abonent

 

Teldasoft Fraud Management

Narzędzie to uzupełnia wspomniany wyżej system clearingowy o tzw. moduł Fraud, tj. ograniczający nadużycia w obszarze korzystania z numerów Offline jak też nadużycia stricte finansowe.

Wykorzystujemy do tego zaawansowaną logikę heurystyczną oraz mechanizmy typu Reconciliation do analizowania danych wejściowych/wyjściowych oraz ich spodziewanych wyników.

 

aluprof

W latach 2015-2016 wspólnie z firmą Take5 (obecnie Mamoko Technologies Sp. z o.o.), realizowaliśmy złożony projekt dla firmy Aluprof S.A, należącej do Grupy Kęty S.A., specjalizującej się w produkcji oraz wytwarzaniu szeroko pojętych systemów aluminiowych dla budownictwa. W ofercie tej firmy dostępne są systemy okienno – drzwiowe, fasadowe a także rolet czy bram.

Celem realizowanego projektu było stworzenie aplikacji DXFConverter (Windows PC Desktop) służącej do przetwarzania plików wektorowych CAD (DXF) celem wsparcia procesu wymiarowania rysunku w oparciu o wygenerowany raport wymiarów (dimension report). Aplikacja wykorzystywała ogólnodostępne normy PN, ISO, DIN oraz umożliwiała użytkownikowi zapodanie tzn. odchyłek wymiarów, które to uwzględniane były zarówno w raporcie końcowym jak i w finalnie wygenerowanym pliku graficznym (JPG, PNG).

Aplikacja została zbudowana w oparciu o technologie .NET/C#, Winforms, MSSQL Server 2012 z wykorzystaniem bibliotek firm trzecich, jak biblioteka CAD (CadLib) firmy Woutware, czy też driver DWG2DXF (Theiga).

 

Rys-1: Screenshot z uruchomionej aplikacji (Dostępne normy PN):

aluprofconv

  

Rys-2: Screenshot z sesji przetwarzania pliku DXF (na pierwszym planie okno z ustawieniami konwertera):

aluprofconv

  

Rys-3: Screenshot z kompletnej sesji przetwarzania pliku DXF (na pierwszym planie raport z wymiarami oraz wygenerowany rysunek PNG):

aluprofconv

 

Współtworzymy sukcesy wielu firm